Werkwijze

Werkwijze

Tijdens ons eerste gesprek verhelderen we de achtergrond van uw vraag. Daarna gaan we na waar u naartoe wilt en welke uw doelstellingen zijn. Als de focus helder is - vertrekpunt én richting - werken we samen aan de gewenste verandering. We houden het doel voor ogen en spelen onderweg telkens in op datgene wat zich voordoet. Door de begeleiding af te stemmen op uw specifieke situatie is volop ruimte voor creativiteit en inspiratie!

Bij groei en ontwikkeling van mensen en organisaties kan het nodig zijn om aandacht te besteden aan een specifieke leervraag. Lucidus ondersteunt professioneel de uitdieping van de leervraag, welke vervolgens uitgezet wordt 'in de tijd'.

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u hier contact opnemen.