Visie

Visie

Lucidus is ervan overtuigd dat arbeid een wezenlijk onderdeel is in het leven van mensen. Arbeid geeft betekenis en richting aan ons bestaan. Ieder mens heeft een specifiek talent en zijn unieke bijdrage tot het geheel. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de organisatie en haar medewerkers om talenten en mogelijkheden optimaal in te zetten. Zodat arbeid een energiebron is, en mensen en organisaties gaan stralen!  

‘Mensen die stralen, staan in hun kracht en durven authentiek te zijn. Ze doen de dingen die ze leuk vinden, waarin ze goed zijn en die werkelijk voor hen ertoe doen'. 

'Een stralende organisatie kenmerkt zich door gemotiveerde en betrokken medewerkers. Medewerkers die vanuit een intrinsieke motivatie hun bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen van de organisatie. In een stralende organisatie heerst oprechte aandacht voor elkaar en wordt het menselijke potentieel optimaal benut’.