Levensloop- en loopbaancoaching

Levensloop- en loopbaancoaching

Voor iedereen die werkt of wil werken.
Met levensloop- en loopbaancoaching krijg u zicht op uw wensen, kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden. U staat stil bij wat u echt wilt doen, wat uw essentie is, wat u energie geeft en waarvan u gaat stralen. En wat u nu nog in de weg staat om dat te bereiken. Levensloop- en loopbaanvragen kunnen in een bepaalde levensfase ontstaan, bijvoorbeeld na de geboorte van uw kind of als u ouder wordt. Maar ook bij stagnatie in uw loopbaan, bij ziekte en reïntegratie of na ontslag.

Werkvormen die ingezet worden zijn bijvoorbeeld schrijf- en tekenopdrachten, spelvormen, visualisaties en het maken van natuurwandelingen. Door deze variëteit van werkvormen komt u als vanzelf dichterbij uw gevoel en intuïtie. Daardoor komt u nog beter tot de essenties van leven en werk. Aan de hand van een actieplan formuleren we welke stappen u kunt ondernemen om uw levenswerk meer in uw leven te integreren.

Een loopbaantraject kunt u individueel en in groepsverband doorlopen. 

‘Als een mens de roeping heeft om straatveger te zijn, dan zou hij de straat moeten vegen zoals Michelangelo schilderde, Beethoven componeerde en Shakespeare schreef. Hij zou zó de straat moeten vegen dat alle machten in de hemel en op aarde stil zouden worden en zeggen: ‘Hier leefde een geweldige straatveger, die zijn vak verstond.’
Marten Luther King

Voor meer informatie of bij vragen kunt u hier contact opnemen.