groepscoaching

Groepscoaching

Mensen willen wel veranderen, maar ze willen liever niet veranderd wórden.
Bij groepscoaching geven medewerkers zelf vorm en richting aan de verandering/ontwikkeling van de groep. Ze zijn ‘mede-eigenaar’ van het veranderingsproces en er wordt beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheid. Veranderingen waarbij de medewerkers zijn betrokken leiden tot een duurzame verbetering in het functioneren en samenwerken.

Groepscoaching kan ingezet worden bij uiteenlopende vraagstukken. Soms moet je werken aan de onderlinge sfeer of met elkaar ‘pas op de plaats’ maken en focus aanbrengen. Waarom zitten we bij elkaar, welke kwaliteiten heeft onze groep, wat is ons hogere doel en wat willen we bereiken? Wederzijds vertrouwen en een open communicatie is hierbij essentieel.
De coach is begeleider van het groepsproces en bewaakt daarbij of de voorgenomen stap past binnen de kaders die door de groep zijn vastgesteld. Door te spiegelen, feedback te geven en kritische vragen te stellen.
De ontdekking van de eigen kracht binnen de groep en de stimulering van de kracht bij anderen leidt niet alleen tot een verbeterde samenwerking. Er komen ook prestaties en resultaten waarop je met elkaar trots kunt zijn.

‘Een organisatie met stralende mensen is als een halsketting van diamanten. In iedere diamant zie je de weerspiegeling van alle andere diamanten zodat het proces van weerspiegelen en stralen oneindig is!’

Voor meer informatie of bij vragen kunt u hier contact opnemen