Coaching

Coaching

Centraal in mijn coachingsaanpak staat het principe van persoonlijk leiderschap, ofwel zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. Opdat je vanuit autonomie richting kunt geven aan je leven en werk.

Als coach, trainer en procesbegeleider heb ik een enorme affiniteit met talent-/loopbaanontwikkeling, teamontwikkeling en ondernemerschap. Ik ben nieuwsgierig, onbegrensd, speels, scherp en liefdevol. Versteld sta ik over de creatiekracht van ieder mens, die ontstaat als je echt vanuit het hart gaat werken en leven.

De coachingstrajecten van Lucidus zijn altijd maatwerk. In de submenu's is een aantal voorbeelden van coachingsvraagstukken weergegeven.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u hier contact opnemen.