Advies

Advies

De advies- en veranderingstrajecten van Lucidus zijn gericht op duurzame inzetbaarheid
De mate waarin een medewerker inzetbaar is, hangt af van de mate waarin hij of zij kan en wil werken. Zo is de aard van de functie en de bijbehorende belasting van invloed op de mate van inzetbaarheid. Maar dat zijn ook de belastbaarheid (thuissituatie, fysieke en mentale gezondheid), persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, motivatie, loopbaanmogelijkheden en mobiliteit.
Bij duurzame inzetbaarheid houden we rekening met toekomstige factoren door al in een vroeg stadium na te gaan hoe deze zich kunnen ontwikkelen.

Kenmerkend voor het advieswerk van Lucidus is de integrale manier van handelen en kijken. Vanuit het perspectief van de organisatie én de mens, met oog voor zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kanten van arbeid.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u hier contact opnemen.